از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ شرکت ماکروپف برای معرفی بهتر و دیدار با مشتری های خود وارد فروشگاه های زنجیره ای شهر مشهد از قبیل “شهرما و باما” شد، تا با گرفتن بازخورد نظرات مصرف کنندگان به سمت تولید محصولی نزدیک به سلیقه های مشتریان خود شود و در این راه از هیچ نیرو و اهرمی دریغ نشد تا به بهترین کیفیت که در حال حاضر میبینید برسیم.

در تصاویر زیر برخی از این فروشگاه ها و نحوه چیدمان محصولات به نمایش گذاشته شده که میتونید مشاهده کنید:

لیست آدرس فروشگاه های شهرما

لیست آدرس فروشگاه های باما